• We provide SOLUTIONS
    to your problems in order to help you
    improve processes and increase your profits
  • We help you make a
    Healthier Environment

    in your workplace
Machine Range
Irinox

Blast Chiller & Shock Freezers : Irinox , Italy

Irinox MultiFresh เป็นเครื่องถนอมอาหารโดยการลดอุณหภูมิของอาหารลงอย่างรวดเร็ว จากอุณหภูมิของอาหารสุกสูงกว่า +100°C ทำให้อาหารถูกสุขลักษณะ มีความปลอดภัย (Food hygiene and safety)ปราศจากเชื้อแบคทีเรีย

การทำงานของเครื่อง Irinox MultiFresh เมื่อนำอาหารที่ปรุงสุกใส่เข้าในตู้ เครื่องจะทำการลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็ว โดยใช้ความเย็นของลมภายในตู้ ต่ำสุดถึง -38°C/ -40°C และใช้พัดลมขนาดใหญ่หมุนเวียนลมผ่าน Evaporator ความเร็ว 300 ถึง 400 รอบต่อนาที เพื่อนำพาความร้อนออกไปจากอาหารให้เร็วที่สุด เป็นการถนอมอาหารให้มีกลิ่น สี รสชาติ เนื้อสัมผัส เหมือนอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ ปราศจากเชื้อแบคทีเรีย มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค สามารถเก็บไว้เป็นเวลา 3 ถึง 7 วัน หรือหลายเดือน

เครื่องถนอมอาหาร Irinox MultiFresh มีฟังก์ชันการทำงานให้เลือกใช้ 2 แบบ คือ

1) Blast Chiller ถนอมอาหารโดยการลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วเพื่อเก็บในตู้แช่เย็นที่อุณหภูมิ +3°C

2) Shock Freezer ถนอมอาหารโดยการลดอุณหภูมิอย่างรวดเร็วเพื่อเก็บในตู้แช่แข็งที่อุณหภูมิ -18°C


ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากการใช้  IRINOX  Blast  Chiller & Shock Freezer

1) สามารถลดอุณหภูมิผลิตภัณฑ์ที่ร้อนกว่า  +90°C ได้ทันทีโดยไม่ต้อง Pre-Cool และไม่มีปัญหาการทำงานเกินกำลังของอมเพรสเซอร์ 

2) ลดการสูญเสียน้ำหนัก (Weight Loss) จากการระเหยของน้ำในผลิตภัณฑ์ได้ 5 ถึง 10 เปอร์เซ็นต์

3) สามารถประหยัดพลังงานและต้นทุนการผลิต มากกว่าการใช้  Air Blast  หรือ  IQF

4) รักษาคุณภาพ เนื้อสัมผัส รสชาติ  กลิ่น  และสี ให้คงเดิมเช่นเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ปรุงสุกใหม่ๆ

5) ลดการเกิดและเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ลดการปนเปื้อนในขั้นตอนของการ Pre-Cool (จาก +90°C ถึง +10 °C)

6) ได้ผลิตภัณฑ์ถูกสุขลักษณะ  ปลอดภัย  ตามมาตรฐาน  HACCP

7) ลดแรงงาน  และเวลาในการทำงาน

8) ลดการสูญเสียของวัตถุดิบ  หรือผลิตภัณฑ์ด้อยคุณภาพ   ที่ผ่านการแช่แข็งแบบช้า (Slow Freezing)

9) ใช้ได้กับอาหารทุกประเภท  ทุกขนาด  น้ำหนักตั้งแต่  20 กรัม ถึง 5 กิโลกรัมต่อชิ้น

 

 

 

 

 

 


บทความที่เกี่ยวข้อง

image PRESERVATION CHALLENGES : Freezing / Chilling Professional’s Perspective
แหล่งข้อมูล : วารสาร Food Industry July-August 2008

AFPI Thailand : ขั้นตอนลดอุณหภูมิทั้งในระดับของการแช่เยือกแข็งและการแช่เย็นในการผลิตอาหารพร้อมรับประทาน ในมุมมองของคุณศรัทธาฯ ขั้นตอนนนี้หากจัดการไม่ดี จะมีผลกระทบต่อด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างไรบ้าง?..

image Chilling V.S. Freezing ? Cost Effectiveness from Choosing the Right Process
แหล่งข้อมูล : วารสาร Food Industry May-June 2007

หากมองตลาดอาหารปรุงสำเร็จพร้อมรับประทานหรือ Ready meals ในปัจจุบัน ด้วยทิศทางการเติบโตที่สม่ำเสมอ สอดคล้องกับวิถีการบริโภคของคนไทย ที่เปลี่ยนไป กลายเป็นผู้ที่นิยมรับประทานอาหารปรุงสำเร็จที่สูงที่สุดในโลก ตลาดอาหารปรุงสำเร็จทั้งเพื่อบริโภคภายในประเทศหรือส่งออกนั้น กลายเป็นอนาคต สำหรับผู้ประกอบการหลาย ๆ ท่าน แต่ขั้นตอนการผลิตนั้นมีรายละเอียดที่ต้องเข้าใจหรือเลือกใช้ให้ถูกต้องทั้งกฎระเบียบมาตรฐานอาหารต่างๆ รวมไปถึงการจัดการด้านต้นทุน ..

image เทคโนโลยีการลดอุณหภูมิอาหาร เพื่อความหลากหลายของผลิตภัณฑ์
แหล่งข้อมูล : หนังสือ Food Industry ฉบับ เดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2005

เป็นที่ทราบกันดีว่าการลดอุณหภูมิของอาหาร ทั้งในรูปแบบของการแช่เย็น (Chilling Method) หรือการแช่แข็ง (Freezing Method) ล้วนมีผลช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งนี้หากเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ สามารถลดอุณหภูมิของอาหารลงได้อย่างรวดเร็วทันทีที่อาหารปรุงสุก จะส่งผลให้อาหารนั้นยังคงรักษาไว้ซึ่งคุณลักษณะต่างๆ ที่ใกล้เคียงกับอาหารก่อนการแช่เย็นหรือแช่แข็งได้ ..
กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

Activity Place Duration
Seminar on Blast Chiller & Shock Freezer Marriott Royal Garden Riverside Hotel, Bangkok 19-20 September 2000
Seminar on Blast Chiller & Shock Freezer Bangkok Marriott Resort and Spa 5-7 July 2005
Seminar on Blast Chiller & Shock Freezer Centara Grand & Bangkok Convention Centre at Central World Bangkok 3-4 June 2008
IRINOX Meets Asia Royal Orchid Sheraton Hotel 16-18 Feb 2011


Download Catalog EF&MF series small models (reach in)

Irinox

Download Catalog MF Trolleys models (roll in)

Irinox
Top

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อที่ Aerosia Interpac Co.,Ltd 02-434-5999 หรือ E-mail: enq@aerosia.com